Stoutland Senior Citizens

306 State Hwy T, Stoutland, MO 65567